Audio zapisi meditacija

©Autor i pripovijedač – p. Mijo Nikić 1. Vjerom protiv straha i panike u vrijeme pošasti koronavirusa 2. Uvod u meditaciju 3. Duh je onaj koji oživljuje 4. Obratite se i vjerujte Evanđelju 5. Psihološko duhovni savjeti u suočavanju s krizom 5a. Psihološko duhovni savjeti u vrijeme krize – nastavak