"Bijah bolestan i pohodiste me" (Mt 25,36)

060 9012

cijena poziva 6,25 kn

Operator: Moj telekom d.o.o., Trg K. ćosića 11, Zagreb mb 02497913 - tel.: 01/3659-085

Pozivom pomozite siromašnima i napuštenima

ŠKOLA EMOCIJA – 2

ZAKLADA BISKUP JOSIP LANG

Organizira interdisciplinarni tečaj:

ŠKOLA EMOCIJA – 2:
PRINCIPI DUHOVNE TERAPIJE


12. 4. – 14. 6. 2024.
Deset susreta po 90 minuta (19.00 – 20.30 sati)

 

 

Sadržaj susreta

 1. Upoznaj, prihvati i zavoli sebe!
 2. Promijeni sebe! Obrati se!
 3. Živi u istini! Đavao je lažac i ubojica! Isus je Put, Istina i Život!
 4. Imaj čistu savjest i budi kao dijete!
 5. Vjeruj u Boga i osmišljavaj svoj život prihvaćajući križ!
 6. Opraštaj da oslobodiš u sebi sile ljubavi!
 7. Budi slobodan i usudi se izgubiti vremeniti, kako bi postigao vječni život!
 8. Ljubi Boga iznad svega, a bližnjega svoga kao sebe samoga i nećeš se morati ničega bojati!
 9. Sakramenti -vidljivi znakovi nevidljive milosti: Sakramenti inicijacije (krštenje, potvrda, euharistija), sakramenti ozdravljenja (ispovijed i bolesničko pomazanje) i sakramenti u službi zajednice (svećenički red i ženidba).
 10. Terapijski učinci molitve i meditacije

Što je duhovna terapija?

Duhovna terapija koja se temelji na Bibliji, ima za cilj pomoći osobi da uspostavi kontakt sa živim Bogom, izvorom života i radosti. Ljudski duh svoj bitak dobiva od Boga i ako je ta veza poremećena, čitava osoba će osjećati štetne posljedice. Kad se ljudski duh opet vrati Bogu i uspostavi s njim autentično zajedništvo, osoba će procvasti na svim razinama svoje osobnosti: tjelesnoj, emocionalnoj, društvenoj i duhovnoj. Kao što presušena rijeka oživi kad se spoji s izvorom, tako i duša procvate kad se u skrušenosti srca i ljubavi vrati svome Bogu.

Cilj duhovne terapije je postići dubinski mir s Bogom, s drugima i sa samim sobom. Poruka sv. Pisma: „Samo je u Bogu mir, dušo moja!“ (Ps 62, 2).

Vrijeme:

Prvi susret: Petak, 12. travnja 2024. u 19.00 sati.

Deseti (posljednji) susret: Petak, 14. lipnja 2024. u 19.00 sati.

Mjesto održavanja tečaja:

Samostan hercegovačkih franjevaca, Gojka Šuška 2, Zagreb (Dubrava)

Metodologija duhovne terapije: 

1) Aktivirati i ojačati u sebi glavne sposobnosti duha: vjeru, nadu i ljubav.

2) Jačati snagu duha pouzdanjem u Boga, molitvom i sakramentalnim životom

Svaki susret završava praktičnom terapijskom meditacijom integralne psihoterapije

 

Kotizacija za svih 10 susreta: 70 eura za pomoć Zakladi biskup  Josip Lang koja pomaže siromasima. Pola cijene (35 eura) treba uplatiti do 15. 03. 2024. na račun Zaklade, a ostalih 35 eura do 12. 4. 2024. na račun Zaklade: IBAN: HR4323400091110097040  S napomenom: Škola emocija – 2, poziv na broj: 1680218;    OIB Zaklade: 26940922943. www.zbjl.hr

Moguće je ovu školu pratiti online (preko interneta), ali se treba prijaviti pod istim uvjetima!

 

Prijava i informacije:info@zbjl.hr   Tel. 01-4803043 i Mob. 091-2233-202.

Organizator i provoditelj tečaja: p. Mijo Nikić, svećenik i psiholog sa suradnicima.

P. Mijo Nikić, organizator tečaja

mnikic@ffrz.hr; Tel. 091 2233 202


ONLINE PRIJAVNICA!

  Praćenje predavanja

  Prijavljujem se za Školu emocija (10 susreta u trajanju od 1.5 sati: sve skupa: 15 sati, od 12. 4. - 14. 06. 2024.) i obećajem da ću uplatiti donaciju za potrebe Zaklade biskup Josip Lang koja se brine za stare, nemoćne i siromašne osobe.

  Svoju donaciju od 70 eura uplatit ću do 15. 03. 2024. na račun Zaklade:
  IBAN: HR43 23400091110097040; SWIFT: PBZGHR2X

  Škola emocija će se održavati u velikoj dvorani Franjevačkog samostana u Dubravi, Avenija Gojka Šuška 2, u Zagrebu u ovim terminima:

  1. Susret: Petak, 12. 04. 2024. u 19 sati
  2. Susret: Petak, 19. 04. 2024. u 19 sati
  3. Susret: Petak, 26. 04. 2024. u 19 sati
  4. Susret: Petak, 03. 05. 2024. u 19 sati
  5. Susret: Petak, 10. 05. 2024. u 19 sati
  6. Susret: Petak, 17. 05. 2024. u 19 sati
  7. Susret: Petak, 24. 05. 2024. u 19 sati
  8. Susret: Petak, 31. 05. 2024. u 19 sati
  9. Susret: Petak, 07. 06. 2024. u 19 sati
  10. Susret: Petak, 14. 06. 2024. u 19 sati


  * Označite da se slažete s uvjetima