"Bijah bolestan i pohodiste me" (Mt 25,36)

060 9012

cijena poziva 6,25 kn

Operator: Moj telekom d.o.o., Trg K. ćosića 11, Zagreb mb 02497913 - tel.: 01/3659-085

Pozivom pomozite siromašnima i napuštenima

Očima psihologa teologa

Očima psihologa teologa

Zaklada “Biskup Josip Lang

Autor:Mijo Nikić

Knjiga pod naslovom Očima psihologa teologa, zbirka je članaka što ih je p. Mijo Nikić, psiholog i teolog, objavljivao u Glasniku Srca Isusova i Marijina kroz deset godina (2001. – 2011.). Njegovi tekstovi su rado čitani i preporučivani od strane čitatelja Glasnika.

Pater Nikić je po svojoj naobrazbi i akademskoj spremi psiholog i teolog. Magistrirao je iz dubinske psihologije na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu 1991. godine i doktorirao iz dogmatske teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2002. godine. Njegov pristup problematici koju obraduje uglavnom je interdisciplinaran. Čovjeka promatra kao tjelesno, emocionalno, društveno i duhovno biće koje je usmjereno prema Apsolutnome. Drugim riječima, čovjek će, prema njegovu uvjerenju, svoje konačno ispunjenje pronaći tek u transcendenciji, u susretu s Bogom koji je apsolutna dobrota, ljubav i ljepota.

Kad govori o čovjeku, pater Nikić, autor ove knjige, uvijek ima na pameti čovjekovu psihološku krhkost kao i sklonost prema zlu, odnosno grijehu, ali i sposobnost da se pokaje za svoje grijehe i da psihološki dozrijeva i duhovno raste prema planu koji Bog ima sa svakim čovjekom. Autor želi napose naglasiti kako se čovjek maksimalno ostvaruje tek onda kad u svome životu ostvari projekt ili plan koji ne dolazi od samog čovjeka, nego od Boga. A čovjek najviše ostvaruje plan Božji onda kad je spreman prekrižiti svoje planove koji su protivni Božjoj volji.

Mirko Nikolić u Predgovoru

CIJENA

10,62